Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Informacja wynikająca z art. 146b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe

16 kwietnia 2021

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie informuje, że w dniu 15.04.2021 r. została wydana decyzja Komisji Nadzoru Finansowego (sygn. DBS-DBSZ1.724.1.2021.MC) na podstawie art. 146b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896) o przejęciu z dniem 01.05.2021 r. Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125172, przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000099638, za zgodą banku przejmującego.

W związku z powyższym Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie niniejszym na podstawie art. 146c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe wzywa wierzycieli Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od daty ukazania się drugiego ogłoszenia w tej sprawie. Nie dotyczy to wierzycieli z tytułu rachunków bankowych.


Zobacz pozostałe aktualności