Kontrast:
Tekst:

I półrocze 2022 r. dobrych wyników Banku MBS

Opublikowano: 5 lipca 2022

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze półrocze 2022 r. to okres, w którym odnotowaliśmy dalszy, zrównoważony rozwój MBS oraz bardzo dobre wyniki finansowe. Konkretyzując, w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku, nasz Bank wygenerował zysk netto na poziomie 4,9 mln zł przy kapitałach własnych wynoszących  82,7 mln zł.

Z uwagi na bardzo konkurencyjną ofertę depozytową, którą stale dostosowujemy do warunków rynkowych, ciągłym doskonaleniu usług bankowych, wielkość MBS mierzona sumą bilansową przekroczyła wartość 1,2 miliarda zł. Parametry te plasują nas nie tylko w czołówce największych banków spółdzielczych w Polsce.  Wielkości te świadczą głównie o tym, że realizowana przez nas strategia, spełnia się w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych.

Wyjątkowe miejsce w modelu biznesowym MBS ma bezpieczeństwo i satysfakcja naszych klientów. W pierwszym aspekcie (bezpieczeństwa) koncentrujemy nasze działania na utrzymaniu wysokiej wypłacalności i płynności Banku. Na koniec czerwca br. współczynnik wypłacalności Banku zbliżył się do 20%,  zaś płynność MBS w całym okresie pozostawała bardzo wysoka. Bezpieczeństwo to również odpowiednie zabezpieczenie ryzyka kredytowego. Oprócz stosowanej przez nas polityki dywersyfikacji aktywów, dążymy do wysokiej ochrony ryzyka kredytowego rezerwami celowymi. Miara pokrycia kredytów z utratą wartości rezerwami celowymi wynosi aż 77,7%, co nas w sposób szczególny cieszy. Oczekiwania naszych klientów, tych obecnych ale i przyszłych, staramy się spełniać będą bankiem przyjaznym i bliskim klientowi, rozumiejącym zindywidualizowane potrzeby.   

Z oczywistych względów dążymy do tego by nasz Bank był trwale rentowny. Sześciomiesięczny zysk brutto w wysokości prawie 7 mln zł oraz bardzo umiarkowana wartość wskaźnika kosztów do dochodów (43,6%), powodują, że i ten cel osiągnęliśmy na bardzo dobrym poziomie.  W efekcie, oceniając współczynnik wypłacalności, płynność oraz wyniki finansowe, uczestnictwo w Systemie Ochrony, przesłanki te dowodzą jednoznacznie, że MBS jest instytucją rentowną, stabilną, bardzo bezpieczną, a przy tym silną kapitałowo.

Najbliższe półrocze będzie czasem, w którym będziemy kontynuować  dotychczasowe kierunki biznesowe. Stała poprawa funkcjonalności usług mobilnych, inwestowanie w nowoczesne rozwiązania ułatwiające obsługę klienta, atrakcyjna oferta lokat oraz kredytów, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, to niezmiennie, nasze podstawowe cele. Co ważne, priorytety te wpisują się wprost w motto MBS jakim od wielu lat  jest: „Bank lokalny – Bank dla Ciebie”.