Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019 z udziałem Prezesa Zarządu MBS Mikołów Pana Michała Króla

18 września 2019

 

W dniach 17-18.09.2019 r. w Warszawie miało miejsce coroczne, ważne wydarzenie dla bankowości spółdzielczej: Forum Liderów Banków Spółdzielczych, którego tematem przewodnim były : WYZWANIA MODERNIZACYJNE BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W DOBIE KONSOLIDUJĄCEGO SIĘ RYNKU USŁUG FINANSOWYCH.

BANK MBS Mikołowski Bank Spółdzielczy reprezentował m.in. Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Michał Król, który uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. Efektywność  banków spółdzielczych na polskim rynku w dobie rosnącej konkurencji z bankami komercyjnymi i widma dalszej konsolidacji sektora. Podczas trwającej dyskusji, której moderatorem był Wiceprezes Związku Banków Polskich – Pan Włodzimierz Kiciński, Pan Michał Król stwierdził, iż w jego ocenie wydaje się, że na dzisiaj kadry zarządzające bankami nie są jeszcze „mentalnie” gotowe na tzw. konsolidację z rozsądku tj. taką, kiedy bank przejmowany znajduje się we względnie dobrej kondycji. W ocenie Prelegenta w najbliższym okresie procesy konsolidacyjne będą odbywały się raczej z tzw.  konieczności. Jednak podstawą dobrego procesu łączeniowego jest właściwa i pogłębiona analiza biznesowa procesu łączenia, co nie zawsze się odbywa w sposób należyty. Pan Prezes Michał Król podkreślił również pozytywne aspekty procesów łączeniowych takie jak: wzrost udziału pracowników sprzedażowych do całej kadry, relatywnie niższe koszty stałe, w tym informatyczne  i ogólnie – związane z tzw. zapleczem back  office’m. To powoduje, że powstały nowy, połączony bank winien osiągać lepsze parametry efektywności działania przy ograniczeniu ryzyka funkcjonowania. Pan Prezes Michał Król stwierdził również, że w jego opinii kwestie informatyzacji czy też dostosowania banków do wymogów regulacyjnych to naturalny obszar, w którym banku spółdzielcze powinny działać razem. Grupa banków spółdzielczych dysponuje bowiem nie tylko większym potencjałem finansowym, ale i personalnym niż jednostkowy bank spółdzielczy, nawet ten uchodzący za duży.

 


Zobacz pozostałe aktualności