Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Bardzo dobre wyniki naszego Banku w I kwartale i najlepszy rating!

3 kwietnia 2020

Z przyjemnością informujemy, iż pierwszy kwartał bieżącego roku, podobnie jak poprzednie, zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi.

Zysk netto w wysokości 2 mln zł, współczynnik wypłacalności 18,80% oraz wskaźnik C/I 40,76% świadczą jednocześnie, że jesteśmy zyskowni i bardzo bezpieczni.  

Uprzejmie informujemy, że wartość funduszy własnych Banku wyniosła 74,5 mln zł przy sumie bilansowej 685 mln zł. W  dalszym ciągu nasz Bank cechuje się dużą dywersyfikacją i stabilnością przychodów. Kredyty o łącznej wartości 287 mln zł i bezpieczne instrumenty dłużne w wysokości 353 mln zł to dominujące pozycje naszych aktywów. Drugostronnie, dzięki atrakcyjnej ofercie zgromadziliśmy 602 mln lokat od naszych Klientów. Z osiągniętych danych wynika, że rating sytuacji finansowej MBS, na podstawie metodyki zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, utrzyma się na najwyższym poziomie.  Po raz kolejny uzyskamy  ocenę „A” (najlepszą w pięciostopniowej skali (A – E), co jest dla nas szczególnie ważne. Cieszy nas, że realizowana strategia polegająca na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju przynosi oczekiwane i bardzo dobre efekty.    


Zobacz pozostałe aktualności