Kontrast:
Tekst:

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Opublikowano: 17 sierpnia 2023

W związku z podpisaniem 7 sierpnia br. przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,  od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca przedmiotowe świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego osoby (korzystający ze świadczenia) nie muszą składać już żadnego dodatkowego wniosku.
Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.
ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji: www.zus.pl,