Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

2021 rok – kontynuacja sukcesów i rozwoju MBS!

2 maja 2022

Z satysfakcją informujemy, że 2021 rok zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Pomimo wielu trudności, głównie związanych z sytuacją epidemiczną i jej konsekwencjami, na skutek podjętych, efektywnych działań, ubiegły rok był dla MBS czasem sukcesu i rozwoju. Wypracowany zysk netto w wysokości niecałych 5 mln zł, kapitały (fundusze) własne na poziomie 80 mln zł oraz suma bilansowa przewyższająca 1,1 miliarda zł, to tylko niektóre pozycje, świadczące o pozytywnej ocenie minionych dwunastu miesięcy. Oprócz zrównoważonego wzrostu, naszym podstawowym celem niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo oraz poszerzanie i doskonalenie usług i produktów bankowych. Równocześnie koncentrujemy się na inwestycjach w zróżnicowane aktywa, ze szczególnym naciskiem na te, o niższym stopniu ryzyka. Ponadto, głównym zadaniem Banku jest utrzymanie dyscypliny kosztowej. Zasady te wynikają wprost z przyjętego w 2010 r. modelu biznesowego MBS. W efekcie, współczynnik wypłacalności na koniec 2021 r. wyniósł prawie 17,7% a parametr C/I nie przekroczył 62%. Dowodzi to jednoznacznie, że MBS jest instytucją rentowną, stabilną, bardzo bezpieczną, a przy tym silną kapitałowo. W sferze klientowskiej i społecznej, wiodące wyzwania stanowiły wdrożenie i zwiększenie funkcjonalności aplikacji mobilnej, zawierającej usługę BLIK. Nieprzerwanie, naszym klientom oferujemy atrakcyjne lokaty oraz konkurencyjne produkty kredytowe. Społeczna sfera naszej działalności skupiała się na wspomaganiu lokalnych instytucji non-profit, a także wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz sportowych. Staramy się również działać na rzecz ochrony zdrowia, tak ważnej przecież w okresie pandemii. Istotnym, ubiegłorocznym zdarzeniem było przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach. Oprócz zastosowania zasady spółdzielczej odpowiedzialności, dzięki temu poszerzyliśmy naturalny biznesowy teren działania MBS. Przejęcie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach miało również na celu utrzymanie stabilności sektora spółdzielczego oraz Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego jesteśmy odpowiedzialnym uczestnikiem. Warto dodać, że w ostatnich latach z sukcesem przejęliśmy trzy mniejsze banki spółdzielcze, działając obecnie pod jedną wspólną i znaczącą marką na lokalnym rynku. Podsumowując, jesteśmy przekonani, że także 2022 rok będzie dla MBS obfitował w kolejne sukcesy o czym już dowodzą wyniki osiągnięte przez nasz Bank po czterech miesiącach bieżącego roku.     


Zobacz pozostałe aktualności