Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Rachunek oszczędnościowy

 

waluta

 

Oprocentowanie zmienne (%):

 

 

 

Rachunek oszczędnościowy z ROR

 

 

PLN

3,00

 

Rachunek oszczędnościowy bez ROR

 

 

PLN

2,50

 


Oprocentowanie obowiązuje od 25.07.2022 r.

  • to atrakcyjne oprocentowany, rachunek przeznaczony do deponowania środków na czas z góry nieokreślony,
  • idealne rozwiązanie jeżeli chcecie Państwo w dowolnym momencie zadysponować całością lub częścią zgromadzonych na nim środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • każda pierwsza w danym miesiącu transakcja obciążeniowa z Rachunku Oszczędnościowego zwolniona jest z prowizji,
  • znakomita forma oszczędzania z możliwością dowolnej liczby dopłat i wypłatami w miarę Państwa potrzeb.

Depozyty zgromadzone w naszym Banku są chronione przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 000 euro
Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Więcej informacji pod numerem telefonu 0-800 56 93 41 - połączenie bezpłatne
lub na stronie www.bfg.pl

Lokaty.png