Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Konto oszczędnościowe


Obowiązuje od 01.07.2016 r.

  • to atrakcyjne oprocentowany, rachunek przeznaczony do deponowania środków na czas z góry nieokreślony,
  • idealne rozwiązanie jeżeli chcecie Państwo w dowolnym momencie zadysponować całością lub częścią zgromadzonych na nim środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • każda pierwsza w danym miesiącu wypłata środków z rachunku Konto Oszczędnościowe zwolniona jest z prowizji,
  • znakomita forma oszczędzania z możliwością dowolnej liczby dopłat i wypłatami w miarę Państwa potrzeb,
  • minimalna kwota środków stanowiących saldo na rachunku określona jest na 5 000 zł.

Lokaty.png