Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Kredyt inwestycyjny WSPÓLNY REMONT- dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt przeznaczony jest na:
1. finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów,
2. refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków,
3. spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w innym banku.
Przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu 450.000 zł.
Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” może być udzielany na okres do 15 lat.