Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

 

1. Kredyt inwestycyjny „Wspólny Remont”

Przeznaczony na:

- finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów,

- refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków,

- spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w innym banku.

Przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.

Maksymalna kwota kredytu 450.000 zł.

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” może być udzielany na okres do 15 lat.

2. Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną lub remontową BGK