Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Wrzutnia depozytowa

Dbając o komfort oraz większą dostępność usług dla naszych  klientów przypominamy, że Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie dysponuje wrzutnią, która znajduje się w strefie 24 godzinnej przy bankomacie i wpłatomacie.
Wrzutnia – to forma wpłaty zamkniętej, usługa ta przeznaczona jest dla Klientów, którzy wykazują potrzebę częstego, oraz całodobowego odprowadzania gotówki do banku

Jaki skorzystać?
Warunkiem korzystania wrzutni nocnej  jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku oraz podpisanie umowy przyjmowania wpłat z wykorzystaniem wrzutni. 

Po podpisaniu zobowiązania Klient:

 • otrzymuje klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego
 • dokonuje wpłaty w formie zamkniętej w specjalnie oznaczonym opakowaniu, do którego należy dołączyć dowód wpłaty (gotówka musi być posegregowana i uporządkowana) Bank, na podstawie dowodu wpłaty, dokonuje:
 • sprawdzenia wpłaty (liczenie, sortowanie) oraz
 • uznaje rachunek kwotą wpłaty  i pobiera standardową prowizję za wpłatę gotówkową.
 • Bank dokonuje przeliczenia wpłaty zamkniętej według ustaleń umowy nie później niż w terminie dwóch dni roboczych licząc od dnia dokonania wrzutu.
 • standardowo wpłata, która została dokonana za pośrednictwem wrzutni między godziną 7:00 i 13:00 zostanie zaksięgowana na rachunku Posiadacza rachunku w dniu bieżącym.
 • wpłata dokonana po godzinie 13:00 w dniu następnym.
 • w przypadku, gdy dzień następny jest dniem wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Jeżeli indywidualna umowa nie będzie stanowić inaczej - usługa wrzutni w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat .

Korzyści dla Klienta:

 • całodobowy dostęp do wpłaty gotówki,
 • wygoda i bezpieczeństwo dokonywanych wpłat,
 • usprawnienie obrotu gotówką - możliwość częstego i szybkiego deponowania gotówki w Banku,
 • brak opłat za usługę.

Wrzutnia Depozytowa znajdują się

 • przy siedzibie Banku MBS na ul. Krakowskiej 29, w Strefie 24h