Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Komunikat dla Klientów z dnia 01.04.2020 r.

1 kwietnia 2020

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Naszych Klientów i Pracowników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566) oraz zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Prezesa Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego  w Mikołowie nr 4/2020 z dnia 31.03.2020 r.  :

 1. Wprowadziliśmy następujące zmiany w pracy placówek Mikołowskiego Banku Spółdzielczego  w Mikołowie :
 • w godzinach 10:00 – 12:00 obsługa bezpośrednia prowadzona będzie wyłącznie dla seniorów, czyli osób starszych, które ukończyły 65 lat,

 • w każdej placówce Banku nie może przebywać więcej niż 3 klientów na jedno stanowisko obsługi tj:

  1. w Mikołowie ul. Krakowska 29 - max. 9 klientów,

  2. w Mikołowie MSM, ul. Młyńska 11 - max. 2 klientów,

  3. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Mendego 26 - max. 6 klientów,

  4. w Wodzisławiu Śląskim-Wilchwach, os. 1 Maja 27- max. 2 klientów,

  5. w Rydułtowach, ul. Ofiar Terroru 27- max. 6 klientów,

  6. w Radlinie, ul. Korfantego 3- max. 4 klientów.

 1. Obsługę Klientów nadal prowadzimy wyłącznie w tzw. stanowiskach zamkniętych tj. pomieszczeniach kasowych (zabudowanych szybą), w których, oprócz standardowej obsługi gotówkowej będą realizowane inne czynności bankowe w tym m.in. sprzedaż kredytów, przyjmowanie depozytów itp.
 2. pozostałe stanowiska (tzw. stanowiska otwarte w Mikołowie przy ul. Krakowskiej, w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego oraz w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru) nadal pozostają wyłączone z obsługi klienta.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU Z DNIA 01.04.2020 r.


Zobacz pozostałe aktualności