Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

2020 rok – kontynuacja sukcesów i rozwoju MBS!

Z satysfakcją informujemy, że 2020 rok zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Pomimo wielu trudności, głównie związanych z sytuacją epidemiczną i jej konsekwencjami, na skutek podjętych, efektywnych działań, ubiegły rok był dla MBS czasem sukcesu i rozwoju. Wypracowany zysk netto w wysokości 3,6 mln zł, kapitały (fundusze) własne na poziomie 81,3 mln zł oraz suma bilansowa przewyższająca 820,4 mln zł, to tylko niektóre pozycje, świadczące o pozytywnej ocenie minionych dwunastu miesięcy.

Oprócz dynamicznego rozwoju, naszym podstawowym celem niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo oraz poszerzanie i doskonalenie usług i produktów oferowanych przez MBS.

W obszarze bezpieczeństwa, inwestowanie w zróżnicowane aktywa, ze szczególnym naciskiem na te, o niższym stopniu ryzyka, stanowiły kontynuację przyjętego w 2010 r. modelu biznesowego MBS. W efekcie, współczynnik wypłacalności banku, na koniec 2020 r., przekroczył 20,1%. Dowodzi to jednoznacznie, że MBS jest instytucją stabilną, bardzo bezpieczną, a przy tym silną kapitałowo.

W sferze klientowskiej i społecznej, wiodącymi wyzwaniami banku były wdrożenie nowej aplikacji mobilnej, atrakcyjne oprocentowanie depozytów, konkurencyjne produkty kredytowe oraz działania wspomagające lokalne instytucje, w tym zwłaszcza te, dotyczące ochrony zdrowia.

Ważnym, ubiegłorocznym wydarzeniem było przejęcie Rybnickiego Banku Spółdzielczego. Dzięki niemu, między innymi poszerzyliśmy naturalny teren działania MBS, scalając obszary mikołowskie i wodzisławskie, wzmacniając przy tym sektor spółdzielczy. W 2020 r. rozpoczęliśmy kolejny już proces łączeniowy, tym razem z Bankiem Spółdzielczym w Sośnicowicach, który zakończyliśmy w drugim kwartale bieżącego roku.

Podsumowując, jesteśmy przekonani, że także 2021 rok będzie dla naszego banku obfitował w sukcesy, czego już dowodzą wyniki osiągnięte przez Bank MBS w pierwszym półroczu.