X

Komunikaty

Mikołowski Bank SpółdzielczyMikołowski Bank Spółdzielczy

Konto firmowe

Rachunek bieżący

przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla firm rodzinnych, dużych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych.  Bank oferuje swym Klientom rachunek bieżący oraz rachunki pomocnicze, służące do przeprowadzania określonych rozliczeń a także rachunki masowe. Dzięki różnorodności rachunków zyskujesz proste rozliczenia ze swoimi klientami, każdy kontrahent może mieć swój indywidualny numer rachunku bankowego

Konto firmowe - 4 x bez opłat

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelew złożony elektronicznie - eBankNet, HomeNet
 • 0 zł za polecenia zapłaty


Korzyści dla Ciebie:

 • łatwy i wygodny dostęp do swoich pieniędzy 24h na dobę  korzystając z kart płatniczych kartą debetową,
 • dzięki nieograniczonej ilości kart wydanych do jednego rachunku możesz wydać karty płatnicze swoim pracownikom, eliminując zaliczki pracownicze,
 • możliwość posiadania kont pomocniczych do rachunku bieżącego - przeznaczone do realizowania określonych rozliczeń,
 • możliwość łatwego rozliczania należności od klientów przez  prowadzenie kont masowych Twoich klientów - powyżej 500 kontrahentów,
 • ponad 4700 bankomatów w całej Polsce, gdzie bez prowizji możesz wypłacić gotówkę,
 • łatwość regulowania swoich płatności stosując polecenie zapłaty,
 • możliwość sprawdzenia salda na rachunku przez Internet i telefon,
 • realizację zleceń dewizowych - rozliczenie w PLN,
 • kredyt w rachunku bieżącym do wysokoścci 3-krotności wpływów z tytułu prowadzonej działalności na rachunek bieżący,
 • dostęp do konta przez Internet za pośrednictwem systemu ebankowości - eCorpoNet

Do otwarcia rachunku wystarczy minimum formalności:

 • dokumenty określające status prawny i charakter działalności,
 • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Rachunek bieżący prowadzony w walutach obcych:

 • euro
 • funt brytyjski
 • dolar amerykański

Rachunek przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla firm rodzinnych, dużych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych. Dzięki niemu możesz rozliczać się bezpośrednio w określonej walucie minimalizując tym samym różnice kursowe. Posiadając rachunek walutowy masz także możliwość wykonywania przelewu zagranicznego w walucie, bez konieczności przewalutowania środków. Możesz również przyjmować przelewy z zagranicy.

Do otwarcia rachunku wystarczy minimum formalności:

 • dokumenty określające status prawny i charakter działalności,
 • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.


Komunikat MBS  dla Klientów Instytucjonalnych posiadaczy rachunków bieżących w walutach obcych.Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP)

Bank posiada w ofercie dla przedsiębiorców będących developerami Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. ).

To rozwiązanie dostosowane do potrzeb firm deweloperskich. Rachunek ułatwia rozliczenia pieniężne z wieloma podmiotami.

Wybierając Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy zyskujesz:

 • pewność spełnienia wymogów Ustawy z dn. 16.09.2011r.,
 • większą wiarygodność w oczach Klientów,
 • łatwiejszą kontrolę wpływających środków pieniężnych, dzięki indywidualnym numerom rachunków dla poszczególnych lokali,
 • gwarancję bezpieczeństwa środków przeznaczonych na inwestycję,
 • zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym.

Na rachunku mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne związane z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim.

Posiadacz rachunku: deweloper

Powiernik: posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper)

Powierzający: deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (nabywca)

 


 

Rachunek dla rolników

Przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność rolniczą

 •     służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń
 •     brak prowizji za wpłaty i wypłaty gotówkowe
 •     wydawanie wyciągów po każdej zmianie salda
 •     składanie stałych zleceń, polecenia zapłaty
 •     bezpłatny dostęp do konta przez Internet - eBankNet

 

Informacje dotyczące zleceń płatniczych


 

Czekasz na przelew z zagranicy?

Podaj dane niezbędne do realizacji przelewu -

 • SWIFT (BIC CODE):  POLUPLPR
 • IBAN: PL + numer Twojego rachunku bankowego

Zobacz również:

 

Aktualności

Prace konserwacyjne w dn. 21.01.2017 r. (sobota)

czytaj więcej ›

Nasz Bank po raz kolejny z najwyższym ratingiem!

czytaj więcej ›