X

Komunikaty

Mikołowski Bank SpółdzielczyMikołowski Bank Spółdzielczy

Informacje o Banku

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

ul. Krakowska 29
43-190 Mikołów

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestru: KRS 0000099638

NIP   635 000 08 54
REGON 003482502

SWIFT (BIC CODE):  POLUPLPR
IBAN: PL + numer Twojego rachunku bankowego

 


Rada Nadzorcza Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Marek Graca- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Hasiński- Zastępca Przewodniczącego
Piotr Młocek- Sekretarz
dr Zbigniew Gruszka
Edward Szczypka
Eugeniusz Wycisło
- Członkowie Rady

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Michał Król 

- Prezes Zarządu

 Rafał Kołeczek

- Wiceprezes Zarządu d/s handlowych

 Arkadiusz Kurasz 

- Wiceprezes Zarządu d/s księgowo - sprawozdawczych
 

 Honorowy Wiceprezes Banku*:Zygmunt Smoczok
   
 *-tytuł nadany Uchwałą Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Nr 46/2013 z dnia 29 maja 2013r.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

 
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie należy do Grupy BPS, którą tworzy 350 banków spółdzielczych i Bank BPS jako bank zrzeszający.

Współpracujemy z: