X

Komunikaty

Mikołowski Bank SpółdzielczyMikołowski Bank Spółdzielczy

Aktualności

Restrukturyzacja kredytu

Dodano: 5 kwietnia 2016

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zmianami), kredytobiorca zalegający ze spłatą zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu ma możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
Restrukturyzacja ma na celu zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji uzależnione będzie od wyników dokonanej przez Bank oceny aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami.